Sekret Gabinet kosmetyczny - Małgorzata Garstka
Sekret Gabinet kosmetyczny - Małgorzata Garstka
Sekret Gabinet kosmetyczny - Małgorzata Garstka
Previous slide
Next slide

Najnowsze Trędy

„Piękno dla Ciebie – nasza pasja i priorytet.”

 

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług zakładu kosmetycznego.
 2. Zakład kosmetyczny jest miejscem, w którym świadczone są usługi kosmetyczne, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Właściciel zakładu kosmetycznego ma prawo do zmiany regulaminu. O zmianach regulaminu właściciel zakładu informuje na stronie internetowej oraz w miejscu widocznym w zakładzie.

§2. Usługi

 1. Zakład kosmetyczny świadczy usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej.
 2. Zakład kosmetyczny oferuje usługi wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 3. Kosmetyki używane w zakładzie kosmetycznym są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

§3. Rezerwacje

 1. Rezerwacja wizyty w zakładzie kosmetycznym jest możliwa drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście w zakładzie.
 2. Rezerwacja wizyty jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji od pracownika zakładu kosmetycznego.
 3. W przypadku rezygnacji z wizyty, klient jest zobowiązany do poinformowania o tym pracownika zakładu kosmetycznego z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin przed umówionym terminem.

§4. Płatności

 1. Ceny usług oferowanych przez zakład kosmetyczny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Za usługi można płacić gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT za wykonaną usługę.

§5. Bezpieczeństwo

 1. Pracownicy zakładu kosmetycznego dbają o bezpieczeństwo klientów i stosują się do przepisów BHP.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług zakładu kosmetycznego.

§6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakładzie kosmetycznym.
 2. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu usterki lub wady usługi.
 3. Zakład kosmetyczny zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§7. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu, pracownicy zakładu kosmetycznego mogą odmówić świadczenia usług.
 2. Właściciel zakładu kosmetycznego nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez klienta.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w zakładzie kosmetycznym oraz na stronie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
ODKRYJ SIEBIE NA NOWO

„Witaj w naszym gabinecie kosmetycznym! Tutaj zadbamy o Twoje piękno i dobre samopoczucie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i doświadczenia profesjonalizmu naszego personelu.”

Marki, które kochamy